Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Rozumiem
Lokalizacja:
ul. Bzów 12, 05-830 Kajetany.
Biuro, Centrum Pokazowe:
ul. Słoneczna 116 A, 05-500 Stara Iwiczna.
Telefon:
+48 696 60 60 90
Godziny otwarcia:
9:00 - 17:00, pon - pt

Prati Vega + BKLVEGA + BKL jest przyjaznym i ?atwym w obs?udze urz?dzeniem, dedykowanym mi??dzy innymi do wytwarzania etykiet typu booklet, ktre umo?liwia wykorzystanie wszystkich zalety przetwarzania offline. umo?liwia precyzyjn? kontrol? napi??cia wst?gi oraz registra . Opatentowana jednostka laminuj?ca zosta?a zaprojektowana w taki spos??b, aby przetwarza? r????ne typy etykiet laminowanych o r????nych kszta??tach umo?liwiaj?c utrzymanie w?a??ciwego zakrzywienia dla prawid??owego procesowania dla etykiet typu booklet. VEGA + BKL umo?liwia redukcj? kosztw poprzez ograniczenie zapotrzebowania na inne urz?dzenia. Maszyna pozwala na indywidualn? konfiguracj? w oparciu o potrzeby klienta umo?liwiaj?c na przyk?ad procesowanie etykiet booklet z zastosowaniem tak?e alfabetu Breilla.Typy etykiet: etykiety kuponowe, etykiety EC, kupony loteryjne, etykiety wielowarstwowe


SPECJALIZACJA
VEGA+ BKL jest wysoko op?acalnym urz?dzeniem dla wszystkich etykiet typu booklet, ktre skraca czas ich procesowania przy zachowaniu najwy?szych standardw jako?ci.
Downloads Segmenty rynku In action
SchedePRATI_ENG_VEGABKL
  • Materia??y promocyjne
  • Farmaceutyki
  • Chemia gospodarcza
  • Kosmetyki i higiena osobista
  • ??rodki uprawy ro??lin
Soon available

+48 696 60 60 90
MENU

Prati Vega + BKLVEGA + BKL jest przyjaznym i ?atwym w obs?udze urz?dzeniem, dedykowanym mi??dzy innymi do wytwarzania etykiet typu booklet, ktre umo?liwia wykorzystanie wszystkich zalety przetwarzania offline. umo?liwia precyzyjn? kontrol? napi??cia wst?gi oraz registra . Opatentowana jednostka laminuj?ca zosta?a zaprojektowana w taki spos??b, aby przetwarza? r????ne typy etykiet laminowanych o r????nych kszta??tach umo?liwiaj?c utrzymanie w?a??ciwego zakrzywienia dla prawid??owego procesowania dla etykiet typu booklet. VEGA + BKL umo?liwia redukcj? kosztw poprzez ograniczenie zapotrzebowania na inne urz?dzenia. Maszyna pozwala na indywidualn? konfiguracj? w oparciu o potrzeby klienta umo?liwiaj?c na przyk?ad procesowanie etykiet booklet z zastosowaniem tak?e alfabetu Breilla.Typy etykiet: etykiety kuponowe, etykiety EC, kupony loteryjne, etykiety wielowarstwowe


SPECJALIZACJA
VEGA+ BKL jest wysoko op?acalnym urz?dzeniem dla wszystkich etykiet typu booklet, ktre skraca czas ich procesowania przy zachowaniu najwy?szych standardw jako?ci.
Downloads Segmenty rynku In action
SchedePRATI_ENG_VEGABKL
  • Materia??y promocyjne
  • Farmaceutyki
  • Chemia gospodarcza
  • Kosmetyki i higiena osobista
  • ??rodki uprawy ro??lin
Soon available