Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Rozumiem
Lokalizacja:
ul. Bzów 12, 05-830 Kajetany.
Biuro, Centrum Pokazowe:
ul. Słoneczna 116 A, 05-500 Stara Iwiczna.
Telefon:
+48 696 60 60 90
Godziny otwarcia:
9:00 - 17:00, pon - pt

Prati Digifast 20000DIGIFAST 20000 to funkcjonalna technologia modu??owa z wykorzystaniem ?redniej wst?gi, ktra zosta?a zaprojektowana z my??l? o wysokiej wydajno?ci.
Rozwi??zanie stworzone z zastosowaniem pojedynczego modu?u cyfrowej platformy integruj?cej r????ne technologie tj.: PSL, IML, SHRINK SLEEVE, WRAP AROUND.
Zaprojektowana z my??l? o idealnej integracji z HP Indigo 20000 Digital Press, DIGIFAST jest konfigurowalna, tak aby sprosta? wymaganiom dla lakierowania, do pe?nego lub selektywnego drukowania, uszlachetniania i wyko??czenia pracy w rolce lub arkuszu, przygotowuj?c do dalszego przetwarzania.
umo?liwia produkcj?? ka?dego rozmiaru od ma?ego do wielkoformatowego. Sprz?t jest ?atwy w u?yciu oraz szybki pod wzgl?dem zmiany pracy.
Dzi??ki produkcji ??zero impact? i wydajnej technologii utwardzania na zimno DIGIFAST 20000 ma by?? prostym i oszcz?dzaj?cym koszty rozwi??zaniem dla zwi??kszenia zrwnowa?onego rozwoju.


Konwertuj?ca linii cyfrowa dla ?redniej wst?gi.

Typ etykiet: papier SA, etykiety plastikowe, opakowania mi??kkie i papierowe.

INNOVACJA
Najnowocze??niejsza technologia, ktra spe?nia wszystkie wymagania dla sektora ?redniej wst?gi. ?atwe w u?yciu zrwnowa?one rozwi??zanie z doskona??ym stosunkiem ceny do wydajno?ci.
 
Pobierz Market segments In action
SchedePRATI_ENG_DIGIFAST20000 EN No market segments available Soon available 

+48 696 60 60 90
MENU

Prati Digifast 20000DIGIFAST 20000 to funkcjonalna technologia modu??owa z wykorzystaniem ?redniej wst?gi, ktra zosta?a zaprojektowana z my??l? o wysokiej wydajno?ci.
Rozwi??zanie stworzone z zastosowaniem pojedynczego modu?u cyfrowej platformy integruj?cej r????ne technologie tj.: PSL, IML, SHRINK SLEEVE, WRAP AROUND.
Zaprojektowana z my??l? o idealnej integracji z HP Indigo 20000 Digital Press, DIGIFAST jest konfigurowalna, tak aby sprosta? wymaganiom dla lakierowania, do pe?nego lub selektywnego drukowania, uszlachetniania i wyko??czenia pracy w rolce lub arkuszu, przygotowuj?c do dalszego przetwarzania.
umo?liwia produkcj?? ka?dego rozmiaru od ma?ego do wielkoformatowego. Sprz?t jest ?atwy w u?yciu oraz szybki pod wzgl?dem zmiany pracy.
Dzi??ki produkcji ??zero impact? i wydajnej technologii utwardzania na zimno DIGIFAST 20000 ma by?? prostym i oszcz?dzaj?cym koszty rozwi??zaniem dla zwi??kszenia zrwnowa?onego rozwoju.


Konwertuj?ca linii cyfrowa dla ?redniej wst?gi.

Typ etykiet: papier SA, etykiety plastikowe, opakowania mi??kkie i papierowe.

INNOVACJA
Najnowocze??niejsza technologia, ktra spe?nia wszystkie wymagania dla sektora ?redniej wst?gi. ?atwe w u?yciu zrwnowa?one rozwi??zanie z doskona??ym stosunkiem ceny do wydajno?ci.
 
Pobierz Market segments In action
SchedePRATI_ENG_DIGIFAST20000 EN No market segments available Soon available